Menu
Your Cart
Vážení zákazníci, z důvodu ukončení prodeje jsme ponížili ceny veškerého zboží o 20 %. Při objednávce nad 2000 Kč je pro vás doprava hraček zdarma!

GDPR


1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE


Podnikatelka Ludmila Davidová je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:


Údaje subjektů údajů a účel zpracování


* Jméno a příjmení:
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martina Ilka, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


* Adresa:
Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martina Ilka, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


* Cookies:
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Provádění analýz a měření


* Číslo účtu:
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely


* IP adresa:
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností


* Čas a datum:
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností


* IČ, DIČ:
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


* E-mail:
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martina Ilka, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností


* Telefon:
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martina Ilka, Plnění ostatních zákonných povinností.


* Pohlaví:
Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových


* Přezdívka:
Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových


 Osobní údaje jsou Ludmilou Davidovou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Podnikatel Ludmila Davidová je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.


 


 2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje mohou být Ludmilou Davidovou zpracovávány pro tyto účely


* Plnění smluvního vztahu


* Správa uživatelských účtů ke službám


* Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb 


* Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových zlepšuje Ludmila Davidová kvalitu svých služeb (prodej tisku a zboží, webové stránky, soutěže, apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.* Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek* Provádění analýz a měření (Ludmila Davidová zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)* Získání a doručení výhry v soutěžích 


* Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Ludmily Davidové (Ludmila Davidová zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu)* Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)* Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Ludmila Davidová plní patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)


 


3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ


V rámci firmy Ludmila Davidová jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Ludmila Davidová, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.Ludmila Davidová je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:* Dopravní společnosti


* Společnosti poskytující systém pro správu účetních operací


* Poskytovatelé platebních brán


* Poskytovatelé analytických nástrojů


* Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových akcíZa určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.


4. POUŽITÍ COOKIES


Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Ludmile Davidové poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).Soubory cookies používá Ludmila Davidová v případě, že navštívíte její Internetový obchod a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.Jaké druhy cookies Stránky využívají?Na Internetových stránkách může Ludmila Davidová využívat dva druhy cookies:


* session cookiesTyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.


* permanentní cookies (nebo tracking cookies)Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.Přihlášení a zabezpečeníCookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na webu www.vzdelavacihracky.cz. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá Ludmila Davidová do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.


 


ReklamyPomocí cookies je na internetovém obchodě www.vzdelavacihracky.cz upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na internetovém obchodě www.vzdelavacihracky.cz používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně.Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.


 


Návštěvnost


Ludmilu Davidovu zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.Na internetovém obchodě www.vzdelavacihracky.cz používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato meření pro Ludmilu Davidovou zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže Ludmila Davidová neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Ludmila Davidová tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security


 


5. DOBA UCHOVÁNÍ


Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Ludmila Davidová povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:


* Plnění smluvního vztahu - do odvolání


* Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu  


* Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky


* Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 3 měsíců


* Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců


* Získání a doručení výhry v soutěžích - do odvolání


* Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martin Ilko - do odvolání


* Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění


* Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let


6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.* Právo na přístup k osobním údajůmChcete-li vědět, jestli o Vás Ludmila Davidová zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Ludmily Davidové informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Ludmila Davidová oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.


* Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajůV případě, že máte pocit, že o Vás Ludmila Davidová zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Ludmila Davidová opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.


* Právo požadovat vysvětleníV případě, že máte podezření, že Ludmila Davidová zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po společnosti Ludmila Davidová požadovat vysvětlení. * Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajůV případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


* Právo na výmazV případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.


* Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Martin Ilko požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.* Právo na přenositelnost údajůV případě, že chcete, aby Ludmila Davidová Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Ludmila Davidová Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
* Právo vznést námitkuMáte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů VLM. případě, že Ludmila Davidová neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Ludmila Davidová zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.


Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na emailovou adresu [email protected]. Ludmila Davidová si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.


Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 24.5.2018